top of page

INTEGRITET OCH DATASKYDD

​1)  Information om insamling av personuppgifter samt kontaktuppgifter till den ansvariga enheten.

1.1 Vi är glada att ni besöker vår webbplats och tackar för ditt intresse. Nedan finns information om hur vi hanterar dina personuppgifter när du använder vår webbplats. I detta sammanhang är personuppgifter all information som kan användas för att personligen identifiera dig.

1.2 Den part som är ansvarig för databehandling på denna webbplats i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (DSGVO) är Hisert GmbH, Lindenstraße 7, 16307 Mescherin OT Radekow, Tyskland, tel .: +49 (0) 33333509797, e-post: info @ hisert.de. Den personuppgiftsansvarige är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av alla personuppgifter.

1.3 Denna webbplats använder SSL- eller TLS-kryptering av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av personuppgifter och annat konfidentiellt innehåll (t.ex. beställningar eller förfrågningar till den ansvariga parten).

En krypterad anslutning kännetecknas med en rad tecken "https: //" och hänglåssymbolen i webbläsarraden.


 

2) Datainsamling vid besök på vår webblats

Om du använder vår webbplats endast i informationssyfte, det vill säga om du inte registrerar dig eller på annat sätt förser oss med information, samlar vi endast in de uppgifter som din webbläsare överför till vår server (så kallade "serverloggfiler"). När du besöker webbplatsen samlar vi in ​​följande data som är tekniskt nödvändig för att visa webbplatsen för dig:

- Vår besökta sida

- Datum och tid för besöket

- Den mängd data som skickas i byte

- Källa/länk från vilken Ni kommit till sidan

- Vilken webbläsare som används

- Vilket operativsystem som används

- IP-adress som används (vid behov: i anonymiserad form)


 

Uppgifterna behandlas i enlighet med art. 6 sek. 1 lit. f DSGVO på grundval av vårt legitima intresse av att förbättra stabiliteten och funktionaliteten på vår webbplats. Dessa uppgifter lämnas inte vidare eller används på annat sätt. Vi förbehåller oss dock rätten att inspektera serverloggfilerna vid ett senare tillfälle om det finns specifika indikationer på olaglig användning.

3) Hosting

Hosting av Wix

Vi använder webbutvecklingssystemet Wix HQ, 6350671, Nemal Tel Aviv St 40, Tel Aviv-Yafo, Israel ("Wix") till hosting och för att visa webbplatsen på våra vägnar. All data som samlas in på vår webbplats behandlas på Wix servrar. Som en del av de tidigare nämnda tjänsterna som tillhandahålls av Wix, kan dessa uppgifter också överföras till Wix Inc, 500 Terry A. Francois Boulevard, San Francisco, Kalifornien 94158, USA, som en del av vidare bearbetning för vår räkning. I händelse av att data överförs till Wix i Israel garanteras en adekvat dataskyddsnivå av den Europeiska kommissionens beslut 2021/914 om överföring av data utanför EU i enlighet med GDPR. För mer information om Wix dataskydd, besök följande webbplats: https://en.wix.com/about/privacy.

En hel omfattning om personuppgiftsbehandlingen beskrivs nedan. Ytterligare bearbetning på andra servrar än ovan nämnda Wix-servrar sker endast inom ramen för följande.

4) Cookies

För att öka attraktiviteten att besöka vår webbplats och möjliggöra en användning av vissa funktioner använder vi cookies på våra olika sidor, cookies filer . Dessa är små textfiler som lagras på målenheten. Vissa av de cookies som vi använder raderas efter varje avslutad webbläsarsession, det vill säga efter att du har stängt din webbläsare (så kallade sessionscookies). Andra stannar kvar på användarens slutenhet och gör det möjligt för oss eller våra partnerföretag (tredje parts cookies) att känna igen användarens webbläsare vid ditt nästa besök (beständiga cookies). När cookies ställs in samlar och bearbetar de viss information om användaren, såsom webbläsare och platsdata samt IP-adress. Beständiga cookies raderas automatiskt efter en viss tidsperiod, vilket kan variera beroende på cookies.

Om personuppgifter behandlas av individuella cookies tillämpade av oss, utförs behandlingen i enlighet med art. 6 sek. 1 lit. b DSGVO för att fullgöra ett kontrakt eller i enlighet med art. 6 sek. 1 lit. f DSGVO för att tillvarata våra berättigade intressen av att säkerställa webbplatsens bästa möjliga funktionalitet samt kundvänlig och effektiv förberedelse av webbplatsbesöket.

Vid behov samarbetar vi med annonspartners som hjälper oss att göra vårt erbjudande mer intressant för dig. För detta ändamål lagras även cookies från partnerföretag (tredje parts cookies) på din hårddisk när du besöker vår webbplats. Vid samarbete med ovan nämnda reklampartner kommer du att informeras individuellt och separat om användningen av sådana cookies och omfattningen av den information som samlas in i varje enskilt fall enligt följande stycken/bestämmelser.

Kom ihåg att du kan ställa in din webbläsare på ett sådant sätt att du är informerad om inställningen av cookies och att du kan besluta om dess godkännande varje gång eller inaktivera godkännandet av cookies i vissa fall eller överlag. Varje webbläsare skiljer sig åt i hur den hanterar cookieinställningar. Detta beskrivs i hjälpmenyn för varje webbläsare, som förklarar hur du kan ändra dina cookieinställningar. Du kan hitta dem för enskilda webbläsare på följande länkar:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ Aktivera och inaktivera cookies

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647

Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

Opera: https://help.opera.com/pl/jak-mozemy-ci-pomoc/preferencje-przegladania/#cookies

Observera att om cookies inte accepteras kan funktionaliteten på vår webbplats vara begränsad.

5) Kontakta oss

Vid kontakt med oss ​​(t.ex. via kontaktformuläret eller e-post) samlas personuppgifter in. Vilka uppgifter som samlas in vid användning av kontaktformuläret framgår av motsvarande kontaktformulär. Dessa uppgifter lagras och används uteslutande i syfte att besvara din förfrågan eller för att etablera kontakt med dig och för den relaterade tekniska administrationen. Grunden för behandlingen av dessa uppgifter är vårt berättigade intresse av att svara på din förfrågan i enlighet med art. 6 sek. 1 lit. f DSGVO. Om kontakten syftar till att ingå ett avtal är den ytterligare rättsliga grunden för databehandling art. 6 sek. 1 lit. b DSGVO. Dina uppgifter kommer att raderas efter att din begäran har behandlats. Detta är fallet när omständigheterna tyder på att frågan har slutgiltigt lösts och om det inte finns motstridiga lagstadgade skyldigheter att behålla dessa uppgifter.

6)  Webbanalystjänster

Wix Analytics

Den här webbplatsen använder analystjänsten "Wix Analytics", en tjänst från Wix HQ, 6350671, Nemal Tel Aviv St 40, Tel Aviv-Yafo, Israel ("Wix"). Genom Wix Analytics samlas individuell användardata in för optimerings- och marknadsföringsändamål, lagras och bearbetas samt sammanställs i statistiska rapporter i anonymiserad form. Detta inkluderar inloggningsdetaljer, tidszoninställningar, operativsystem och plattformsdata, information om besök, inklusive URL, sessionslängd, antal sidor som visats per session, söktermer, information om vad du letade efter eller vad du tittade på på vår sida , sidans svarstid och omvandlingsfrekvenser. Wix Analytics använder cookies för detta ändamål. Cookies är små textfiler som lagras lokalt i cachen i webbplatsbesökarens webbläsare. Cookies gör det möjligt att känna igen webbläsaren bland annat. Uppgifterna som samlas in av Wix Analytics kommer inte att användas för att personligen identifiera en besökare på denna webbplats utan separat samtycke från den registrerade och kommer inte att kombineras med den registrerades personuppgifter.

All behandling som beskrivs ovan, i synnerhet inställning av Wix Analytics-cookies för att läsa information om den slutenhet som används, kommer endast att utföras om vi får ditt uttryckliga samtycke till det i enlighet med Art.6 (1) a GDPR. Utan detta samtycke kommer användningen av Wix Analytics att stängas av under ditt besök på webbplatsen.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. För att återkalla måste du avaktivera denna tjänst i webbplatsens cookiehanteringsverktyg.

I händelse av att data överförs till Wix i Israel garanteras en adekvat nivå av dataskydd i enlighet med EU-kommissionens beslut 2021/914 om överföring av data utanför EU i enlighet med GDPR. För mer information om Wix dataskydd, besök följande webbplats: https://en.wix.com/about/privacy.

Vi har ingått ett orderhanteringsavtal med Wix (tillgängligt på https://en.wix.com/about/privacy-dpa-users/) som förpliktar leverantören att skydda våra kunders data och inte vidarebefordra dem till tredje part partier.

7) Verktyg och andra frågor

- Wix

Webbplatsen nedan använder lämpliga verktyg från Wix HQ, 6350671, Nemal Tel Aviv St 40, Tel Aviv-Yafo, Israel ("Wix") för att erhålla effektivt användarmedgivande för cookies som kräver samtycke och för cookie-baserade applikationer. Genom att integrera lämplig JavaScript-kod, när de går in på webbplatsen, visas användare en banner där de genom att markera lämplig ruta kan samtycka till vissa cookies och/eller cookie-baserade applikationer. Tack vare användningen av detta verktyg används alla cookies/tjänster som kräver samtycke endast om användaren samtycker till det genom att markera lämplig ruta. Detta säkerställer att sådana cookies endast ställs in på användarens respektive slutenhet om samtycke har getts.

Verktyget sätter tekniskt nödvändiga cookies för att spara användarens cookie-preferenser. Användarnas personuppgifter behandlas inte i denna process.

8) Den registrerades rättigheter

8.1 De tillämpliga dataskyddsbestämmelserna ger dig följande personliga rättigheter (rätt till information och ingripande) gentemot den personuppgiftsansvarige i förhållande till dina personuppgifter, för att utöva dessa rättigheter, vänligen hänvisa till den angivna rättsliga grunden:

- Rätt till information enligt art. 15 DSGVO;

- Rätten att rätta uppgifter enligt art. 16 DSGVO;

- Rätten att radera uppgifter i enlighet med art. 17 DSGVO;

- Rätten att begränsa databehandlingen enligt art. 18 DSGVO;

- Rätt till information enligt art. 19 DSGVO

- Rätten till dataportabilitet i enlighet med art. 20 DSGVO;

- Rätt att återkalla samtycke enligt art. 7 (3) DSGVO;

- Rätt att lämna in ett klagomål enligt art. 77 DSGVO.

8.2 WIDERSPRUCHSRECHT

OM VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER SOM EN AVVÄGNING AV INTRESSEN BASERADE PÅ VÅRA TIDIGARE RIMLIGA INTRESSEN, HAR DU NÄR SOM HELST RÄTT ATT INVÄNDA MOT ALL SÅDAN BEHANDLING.

OM DU UTÖVAR DIN RÄTT ATT INVÄNDA KOMMER VI ATT UPPHÖRA BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER SOM ÄR RELATERADE TILL DET. VI FÖRBEHÅLLER OSS DOCK RÄTTEN TILL YTTERLIGARE BEHANDLING AV DATA, OM VI KAN BEVISA VÄSENTLIGA SKÄL TILL DATABEHANDLING SOM SYFTAR TILL ATT HÄVDA, UTÖVA ELLER FÖRSVARA RÄTTSLIGA ANSPRÅK. OM VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER FÖR DIREKTMARKNADSFÖRING HAR DU NÄR SOM HELST RÄTT ATT INVÄNDA MOT BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER FÖR SÅDAN MARKNADSFÖRING. DU KAN UTÖVA DIN RÄTT ATT INVÄNDA, SOM BESKRIVS OVAN.

OM DU ANVÄNDER DIN RÄTT ATT INVÄNDA, KOMMER VI ATT STOPPA BEHANDLINGEN AV DEN DATA FÖR DIREKTMARKNADSFÖRINGSSYFTEN.

9) Varaktighet för lagring av personuppgifter

Varaktigheten av lagringen av personuppgifter bestäms utifrån tillämplig rättslig grund, syftet med behandlingen och – vid behov – även utifrån respektive lagstadgad lagringstid (t.ex. lagringsperioder enligt handels- och skattelagstiftning) .

Vid behandling av personuppgifter på grundval av entydigt samtycke i enlighet med art. 6 sek. 1 lit. en DSGVO, lagras uppgifterna tills den registrerade återkallar sitt samtycke.

Om det finns lagstadgade lagringstider för uppgifter som behandlas enligt lagliga eller liknande skyldigheter enligt art. 6 sek. 1 lit. b DSGVO, kommer uppgifterna rutinmässigt att raderas efter utgången av lagringsperioden, så länge de inte längre behövs för fullgörandet av avtalet eller initieringen av avtalet och/eller det inte finns något ytterligare berättigat intresse från vår sida för ytterligare förvaring.

Vid behandling av personuppgifter enligt art. 6 sek. 1 lit. f) DSGVO, uppgifterna kommer att lagras tills den registrerade utövar sin rätt att göra invändningar i enlighet med art. 21 stycket 1 DSGVO, såvida vi inte kan tillhandahålla tvingande legitima skäl för behandling som överväger den registrerades intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen används för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Vid behandling av personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål, enligt art. 6 sek. 1 lit. f) DSGVO, uppgifterna lagras tills den registrerade utövar sin rätt att göra invändningar i enlighet med art. 21 stycket 2 DSGVO.

Om inte annat anges i annan information som finns i detta uttalande om specifika behandlingssituationer, kommer de lagrade personuppgifterna att raderas när de inte längre behövs för de ändamål för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlades.

  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
bottom of page